روزهای کودکی

گبیل

سلام

من گبیلم

این چیه؟؟

یعنی گبیل چیه؟

به هرحال اولین سوالی که براتون در مورد اسم من پیش میاد همینه

چون اگه خیلی آدم کنجکاوی باشید یه سر به فرهنگ لغت های موجود در اینترنت میزنید

و صدرصد چیزی عایدتون نمیشه

شاید خیال کنید این تنها کلمه ایی که زیر دست خدابیامرز معین در رفته

یا شاید خیال کنید دهخدا یادش رفته همچین کلمه ایی رو توی فرهنگ لغتش درج کنه

نه

نه

اشتباه نکنید اونا بنده های خدا اصلا روحشون هم از همچین کلمه ایی خبر نداشته

شاید بگید پس کلمه ای که توی هیچ فرهنگ لغتی وجود نداره یه چیز الکیه

شاید بگید اصلا این کلمه من درآوردیه

ولی اینجوری نیست

من هیچ وقت به شما نخواهم گفت گبیل چیه؟

یا کیه؟

چون ربطی به من نداره که شما اطلاعات عمومیتون پاینه

چون به من ربطی نداره که شما تک تک کلمات تاریخ ویل دورانت رو نخوندید؟

چون من نمیتونم شما رو مجبور کنم که 50 مرتبه کمدی الهی دانته رو بخونید تا این کلمه رو توش پیدا کنید!

ولی شاید اگه یکی از خاصیت های داستانهای ژول ورن  رو بدونید چیزی دستگیرتون بشه!

به هرحال من هم نمیدونم گبیل چیه!!

این اسمیه که داداشم گذاشته

وسلام