شناسنامه فاطی
 
نام فاطی
تماس با من
جنسیت زن
سن 21
درباره من هر روز که می گذرد روزی به روزهای کودکی من اضاف میشود و صفحه ای از روزهای زندگی من کنده ، این صفحات را بخاطر خواهم سپرد

کشور ایران  
شهر بوشهر

تحصیلات دوم دبیرستان تموم شدم  
شغل محصل  
سرگرمی ها منچ. لب تاب. دوستام. و مهم تر از همه خانوادم  
علاقه مندی ها دوچرخه سواری روی آب اسکیت روی یخ کایت سواری در ارتفاع 5کیلو متری از سطح دریا